Dịch vụ

Digital Marketing

img
img
MangoAds team sẽ sử dụng các kỹ thuật phù hợp nhằm tăng sự hiện diện của bạn trên internet.
digital-mar-seo-cho-web

SEO cho website

Sau khi đã có được một website chuẩn SEO và nghiên cứu xong keyword, chúng ta tiến hành tiếp các bước tối ưu onpage và offpage. Trong đó, team Media của MangoAds sẽ thiết lập hệ thống topic pillar, cluster để viết các SEO content nhằm đẩy từ khóa lên top theo KPI đề ra.

seo-for-enterprise-2

SEO for enterprise

SEO for enterprise đòi hỏi một kỹ thuật tối ưu nâng cao và phức tạp hơn. Nó bao gồm việc theo dõi và phân tích crawling budget, phân tích server log, Điều tiết SSR và CSR, Rich content và YLYM page optimization, on-page crawling và link strategy.

Các dịch vụ khác

Thương hiệu của bạn không thể chỉ mãi phát triển trên kênh truyền thống. Để bước vào thế giới số, bạn cần thực hiện các hoạt động marketing trên online.

Sự đa dạng dịch vụ của MangoAds

digital-mar-cro

Conversion Rate Optimization

Tối ưu chuyển đổi để thực hiện một chiến dịch CRO không phải dễ dàng. Đó là cả một kế hoạch lâu dài, đòi hỏi chúng tôi phải hiểu bạn, hiểu khách hàng của bạn. Trong đó, bước tối ưu hóa từng điểm chạm là rất quan trọng, làm sao để người dùng engage và tự chuyển đổi trong phễu bán hàng.

Social Media Marketing

Email Marketing

Pay Per Click

Content Marketing